ARCH I.D. architecten actueel

Recent opgeleverde projecten en projecten in uitvoering.

Hoewel we als architect ook veel nieuwbouw en verbouw projecten ontwerpen en uitvoeren, heeft ons bureau zich de afgelopen 10 jaar meer en meer toegelegd op herontwikkeling van bestaande gebouwen en locaties. Hierin nemen we ook vaak het initiatief.

We gaan zelf op zoek naar een geschikte locatie en /of een geschikt gebouw, dat voor herontwikkeling in aanmerking komt. Van de aldus gevonden locaties of gebouwen maken we een “rekenmodel met architectonische waarde”. Het rekenmodel geeft inzicht in de kosten en baten van het project.

De architectonische waarde wordt zichtbaar gemaakt in een aantal praatprenten, die dienen om samen met het bevoegd gezag de (politieke) haalbaarheid te bespreken. Zo kan gepeild worden of en in welke mate er bereidheid bestaat om aan onze plannen mee te werken.

Om in overleg bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging in gang te zetten. Bij gebleken haalbaarheid, zowel financieel als politiek, benaderen we een relatie uit ons netwerk, die als ontwikkelaar en/of financier, belegger samen met ons dit project wil gaan realiseren.

bestektekening hockeyvereniging MHCN
Herontwikkeling locatie "spoorwegloods" te Nijmegen
Placeholder image
Trap met vide in woning 1 van de spoorwegloods.
Placeholder image
Gevel spoorwegloods gelegen aan de gemeenschappelijke binnentuin.
Placeholder image
Spannend contrast tussen monumentale spoorwegloods en moderne loods A.
Placeholder image
Ooijse Sluispad kopgevels loods A,
Verbouwing en uitbreiding van het clubhuis van hockeyclub N.M.H.C aan de d’ Almarasweg 37 te Nijmegen.
Placeholder image
Clubhuis Nijmeegse Mixed Hockey Club, Aanzicht vanaf het hoofdveld.
Placeholder image
Uitbreiding van het soutterain onder het huidige terras met uitgangen naar de velden.
Placeholder image
Plattegrond souterrain bestaand clubhuis en ingekleurd de totale uitbreiding.
Verbouwing plus groot onderhoud woonhuis met praktijkruimte te Nijmegen
Placeholder image
Zonnepanelen op dak achtergevel.
Placeholder image
Schoonmaken gevelmetselwerk, vernieuwing en schilderwerk kozijnen, nieuwe zinken bekleding dakkapellen en schoorsteen.
Placeholder image
Schoonmaken gevelmetselwerk, vernieuwing en schilderwerk kozijnen, nieuwe zinken bekleding dakkapellen en schoorsteen.
Placeholder image
Schoonmaken gevelmetselwerk, vernieuwing en schilderwerk kozijnen, nieuwe zinken bekleding dakkapellen en schoorsteen.
Project: transformatie bestaand schoolgebouw naar 44 zorgappartementen met zorgvoorzieningen en dagbesteding te Hoenderloo.
Placeholder image
Dakoverzicht vanaf de eerste verdieping van de school te Hoenderloo.
Placeholder image
Gevels aan de binnentuin van de school te Hoenderloo.
Placeholder image
Nieuwe invulling begane grond.
Verbouwing woonhuis te Heilig Landstichting.
Placeholder image
Perspectief van het woonhuis met de nieuwe aanbouw, gezien vanuit de tuin.
Placeholder image
Nieuwe zijgevel met verhoogde aanbouw waarin werkkamer, berging, logeerkamer en badkamer zijn ondergebracht.
Placeholder image
Plattegrond van de verdieping van de aanbouw. Ontsluiting via een ronde spiltrap in het scharnierpunt tussen de woning en aanbouw.
Placeholder image
Plattegrond begane grond van de aanbouw.