ARCH I.D. architecten actueel

nieuwbouw woningen

Recent opgeleverde projecten en projecten in uitvoering; nieuwbouw, verbouwing, herbestemming en restauratie door
ARCH I.D. architecten.

Hoewel we als architect ook veel nieuwbouw en verbouw projecten ontwerpen en uitvoeren, heeft ons bureau zich de afgelopen 10 jaar meer en meer toegelegd op herontwikkeling van bestaande gebouwen en locaties. Hierin nemen we ook vaak het initiatief.

We gaan zelf op zoek naar een geschikte locatie en /of een geschikt gebouw, dat voor herontwikkeling in aanmerking komt. Van de aldus gevonden locaties of gebouwen maken we een “rekenmodel met architectonische waarde”. Het rekenmodel geeft inzicht in de kosten en baten van het project.

De architectonische waarde wordt zichtbaar gemaakt in een aantal praatprenten, die dienen om samen met het bevoegd gezag de (politieke) haalbaarheid te bespreken. Zo kan gepeild worden of en in welke mate er bereidheid bestaat om aan onze plannen mee te werken.

Om in overleg bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging in gang te zetten. Bij gebleken haalbaarheid, zowel financieel als politiek, benaderen we een relatie uit ons netwerk, die als ontwikkelaar en/of financier, belegger samen met ons dit project wil gaan realiseren.

Placeholder image
Artikel in dagblad de Gelderlander over ons bijzondere project de restauratie en herontwikkeling van de spoorwegloods.
Placeholder image
Riante woonbestemming in de gerestaureerde spoorwegloods vlakbij het centrum van Nijmegen met uitzicht op de Ooij.
Placeholder image
Onderhanden werk: Project: Herontwikkeling loods A, Ooijse Sluispad 20-28, Nijmegen.
Placeholder image
Indeling project: Herontwikkeling loods A, Ooijse Sluispad 20-28, Nijmegen.
Placeholder image
De herontwikkelde loods krijgt een zinken bekleding van de gevels en de dakkapellen. Dakkapellen voor het aanbrengen van de zinken bekleding.
Placeholder image
Gevel na restauratie van de spoorwegloods.
Placeholder image
Kopgevel van de aanbouw van een tot 5 atelierwoningen herontwikkelde loods in Nijmegen.
Placeholder image
Kopgevel, die geheel uit glas gaat bestaan, van de herontwikkelde loods met uitzicht op de uiterwaarden en de Waal.
Placeholder image
Vogelvlucht perspectief van de grenswinkel / markthal te de Lutte.
Placeholder image
Voor en achtergevel van de grenswinkel / markthal te de Lutte.
Placeholder image
Linker- en rechter zijgevel van de grenswinkel / markthal te de Lutte.
Placeholder image
Basisplattegrond verdieping van de grenswinkel / markthal te de Lutte.