verbouwing bedrijfsruimten

verbouw en aanpassingen bedrijfsruimten

Verbouwing bedrijfsruimten:  een efficiënter gebruik ervan of een nieuwe invulling met een andere functie.

Verbouw en herontwikkeling van loods A (de loods achter de spoorwegloods) te Nijmegen..
Oorspronkelijk stonden op het terrein achter de spoorwegloods nog een tweetal loodsen, daterend uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. In het proces tot herontwikkeling van de gehele locatie werden deze voor het gemak loods A en loods B genoemd. Beide loodsen hadden een bedrijfsmatige bestemming en werden voornamelijk gebruikt voor opslag. Loods B hebben we moeten afbreken, enerzijds vanwege de slechte staat, anderzijds vanwege de regelgeving m.b.t. de herontwikkeling van de locatie. Loods A wordt momenteel verbouwd en herontwikkeld tot 5 woningen met atelierruimte. De loods wordt binnen zijn oorspronkelijke contour met een nieuwe begane grond vloer boven op de bestaande fundering en vloer weer geheel gereconstrueerd.

Echter met een geheel andere uitstraling dan de oorspronkelijke traditionele gemetselde gevels. Bij de nieuwe opzet is gekozen voor een draagconstructie van kalkzandsteen en geïsoleerde gevels met een strakke bekleding van zink. Hierdoor wordt een spannend contrast gecreëerd met de vakwerkconstructie van de spoorwegloods. Deze zinken bekleding steekt op de kop van het gebouw door en vormt zo een zinken omranding van de kopgevels, die geheel uit glas bestaan en aldus een schitterend uitzicht bieden op de uiterwaarden. Ter plaatse van de entreepartijen en de kopgevel aan de kant van de spoorwegloods wordt het zink afgewisseld door een houten gevel bekleding, waardoor deze onderdelen apart gemarkeerd worden.

Restauratie, verbouw en herontwikkeling van de v.m. spoorwegloods te Nijmegen.
Dit is de laatst bewaarde vakwerkloods, die in de tweede helft van de 19e eeuw door de NS is gebouwd op de toenmalige stationslocatie in de buurt van het Keizer Karelplein. Eind 19e eeuw is een nieuw station gebouwd op de huidige stationslocatie in Nijmegen en werd deze demontabele vakwerkconstructie als bouwpakket verkocht aan een ondernemer, die hier aan de Waal een scheepswerf wilde beginnen. De loods werd toen omstreeks 1890 op de huidige locatie aan het Ooijse Sluispad weer zorgvuldig in elkaar gezet en heeft tot voorkort altijd een bedrijfsbestemming gehad. Bij deze grondige verbouwing en herbestemming heeft de aannemer ook nu weer het vakwerk voorzichtig uit elkaar genomen en de verschillende onderdelen genummerd, zodat ze na grondige restauratie weer op hun oorspronkelijke plaats terug gezet konden worden.

Deze zorgvuldige werkwijze geldt ook voor de overige onderdelen van deze unieke vakwerkloods, die na reconstructie weer geheel aan de eisen van deze tijd voldoet. Daar er destijds in het grootste deel van de spoorwegloods geen verdiepingsvloer zat was de volle hoogte van het gebouw goed te ervaren. Deze ervaring is bij de nieuwe opzet bewaard gebleven, daar bij de herontwikkeling de woningscheidende wanden naast de oorspronkelijke spanten zijn gezet en in iedere woning rond de trap een ruime vide is uitgespaard, waardoor de hoogte en de dakconstructie ook nu weer ten volle tot hun recht komen. Uiteindelijk zijn in de herontwikkelde spoorwegloods 9 woningen ondergebracht, die in grootte onderling varieren, waardoor zowel alleenstaanden als gezinnen in deze gerestaureerde loods hun plek kunnen vinden.

Placeholder image
Artist impression van loods A na verbouwing en invulling met 5 woningen.
Placeholder image
Schets van de landschappelijke invulling van de gehele locatie van de spoorwegloods.
Placeholder image
Artist impression van het interieur van de woonkamer op de begane grond van de woningen in loods A.
Placeholder image
Aanzicht van de spoorwegloods na verbouwing vanaf de Ooijsedijk.
Placeholder image
Foto van het interieur van het casco van de spoorwegloods met zicht op de originele dakspanten.
Placeholder image
De kopgevel van het monument met originele entree, gelegen aan het Ooijse Sluispad.