herontwikkeling bestaande locaties

herbestemming en herontwikkeling bestaande locaties

Herontwikkeling van locaties voor overheid, particulieren en projectontwikkelaars

Herontwikkeling locatie spoorwegloods te Nijmegen.
Op deze buitendijks gelegen locatie stonden oorspronkelijk 3 loodsen, waarvan er een nog een monumentale vakwerkloods was uit 1874. De laatst overgebleven spoorwegloods van dit type in Nederland. Deze aan de rand van Nijmegen gelegen locatie met een prachtig uitzicht op de Waal en de uiterwaarden van de Ooij polder leende zich uitstekend voor herontwikkeling. De oorspronkelijke vakwerkloods werd zorgvuldig gerestaureerd en verbouwd met behoud van zijn unieke karakter. Dit erfgoed kreeg een nieuwe invulling en werd herontwikkeld tot 9 verschillende woningen. Een van de twee andere loodsen werd opgeofferd t.b.v. de ontwikkeling van een gemeenschappelijk binnenterrein voor de woningen. De andere overgebleven loods werd herontwikkeld tot 5 atelierwoningen en kreeg in contrast met de klassieke vakwerkloods juist een afwerking met een eigentijdse strakke en moderne uitstraling.

Herontwikkeling locatie van het klooster achter de Boskapel te Nijmegen.
Nieuwbouw 30 zorgappartementen met voorzieningen te Nijmegen. Op de plaats van het voormalig klooster achter de Boskapel is een complex zorgappartementen met voorzieningen rondom een binnentuin gerealiseerd. Het complex is opgebouwd uit een aantal witgestucte paviljoens die met donker gekleurde tussenleden als kralen aan een ketting aaneen geregen zijn. De paviljoens zijn vormgegeven als strakke kubussen waar rechte stukken uitgesneden zijn. Aldus vormen ze met de strakke originele aanbouw van de Boskapel één geheel. Waardoor de afwijkende vorm van de Boskapel zelf de verbijzondering van dit complex vormt.

Herontwikkeling locatie Brezan, 1e Oude Heselaan te Nijmegen.
Op deze locatie gelegen tussen woonhuizen was een werkplaats en opslag ruimte voor auto-onderdelen gevestigd. Het lag voor de hand en was ook gewenst om hier na sloop van het oude pand weer een woningbouw locatie van te maken. De gedachten gingen uit naar kleinere appartementen in 3 bouwlagen en een dakopbouw aan de straat en 2 bouwlagen met een parkeerkelder op het achterterrein. Via een onderdoorgang en een hellingbaan werd de parkeerkelder bereikbaar gemaakt, zodat aan de eis van parkeren op eigen terrein tegemoet kon worden gekomen. Via een centraal gelegen trappenhuis met lift konden zo de 7 appartementen per bouwlaag worden bereikt. In totaal werden op deze aldus herontwikkelde locatie een twintigtal appartementen van ca. 60 m2 ondergebracht.

Herontwikkeling locatie Koningin Marialaan te Den Haag.
Op deze dicht bij het Haagse centrum gelegen locatie tussen de Koningin Marialaan en de Theresiastraat stond een groot kantoorcomplex. Toen dit grote gebouw leeg kwam te staan, hebben we de mogelijkheden voor de herontwikkeling van deze locatie nader onderzocht. Naast de mogelijkheid van herontwikkeling van het bestaande gebouw bleek ook sloop van het bestaande gebouw en herontwikkeling van de vrijkomende locatie een lucratieve optie. Stedenbouwkundig en wat mogelijkheden betreft qua bouwmassa kan hier een complex gecreerd worden in de vorm van een vork t.b.v. winkelruimte en ruime appartementen. Tussen de tanden van de vork, aan de zijde van de Theresiastraat, een drukke winkelstraat bleek het heel goed mogelijk om een grote winkelruimte van ca 1000 m2 voor de vestiging van een supermarkt te creeren. Ook een winkelcentrum over twee bouwlagen van ca 1000m 2 elk is op deze locatie zeer kansrijk. Aan weerszijden van deze winkelruimte en in de steel van de vork kunnen ruime appartementen gesitueerd worden tot een hoogte van 8 bouwlagen met een dakopbouw voor penthouses. Onder het complex is een kelder over 2 lagen gesitueerd t.b.v. ruim 100 parkeerplaatsen per laag. Een totale ontwikkeling voor 1000 m2 winkelruimte en 100 ruime appartementen van ca. 100 m2 plus parkeerkelder.

neiuwbouw complex bedrijfsverzamelgebouw
Landschappelijke invulling herontwikkelde locatie van de spoorwegloods.

Placeholder image
Artist impression van loods A na verbouwing en herontwikkeling t.b.v. 5 woningen.
Placeholder image
Spoorwegloods na restauratie en herontwikkeling t.b.v. 9 woningen.
Placeholder image
Oorspronkelijke locatie met kloostertje achter de Boskapel.

Placeholder image
Situatie tekening nieuwe invulling op de herontwikkelde locatie van het klooster van de Boskapel.
Placeholder image
Perspectief van de invulling van de herontwikkelde locatie van het klooster van de Boskapel.
Placeholder image
Herontwikkelde Brezan locatie aan de 1e Oude Heselaan te Nijmegen.

Placeholder image
Indeling verdieping van de nieuwe invulling met 7 appartementen per laag (7 appartementen per laag).
Placeholder image
Massastudie van de totale invulling met aanzicht vanaf de 1e Oude Heselaan.
Placeholder image
Nieuwe invulling van de begane grond met winkelruimte aan de Theresiastraat en appartementen.
Placeholder image
Perspectief zijaanzicht met hellingbaan naar parkeerkelder.
Placeholder image
Perspectief aanzicht vanaf de Theresiastraat met ingang winkelgebied.