nieuwbouw speciale projecten

nieuwbouw speciale projecten

Nieuwbouw van speciale projecten in vele sectoren zoals musea, kloosters en openbare gebouwen

Nieuwbouw Cistercienzer klooster O.L. Vrouwe van Koningsoord te Oisterwijk.
Een klooster met een capaciteit voor 36 (slot)zusters met een duidelijke afbakening tussen het kloostergedeelte “buiten slot” voor bezoekers en het gedeelte “binnen slot” voor de zusters. Specifieke onderdelen van ieder klooster zijn de kapel en de overdekte rondgang rond de binnentuin. Daarnaast zijn belangrijk de refter, het scriptorium en de kapittelzaal voor de zusters en een aparte vleugel voor de gasten met logeerkamers en een gastenzaal. Uiteraard is er ook een grote keuken voor het verzorgen van de maaltijden van de zusters en de gasten. De cisterciënzer orde is een contemplatieve en sobere orde zonder beelden of versieringen. Deze levenshouding moest ook zijn weerslag krijgen in het ontwerp voor het nieuwe klooster: met de architectuur moet de sacraliteit van de verschillende ruimten in het klooster worden weergegeven. Daarnaast moet dit complex met zijn veelheid en complexiteit aan functies in hoge mate contact kunnen hebben met de omringende kloostertuin. Dit heeft geresulteerd in een stervorming gebouw, dat zich in alle richtingen uitstrekt naar het omringende landschap.

Nieuwbouw “aanleun” klooster bij huize Vrijland voor de Mill Hill Missionarissen te Oosterbeek.
Dit klooster heeft een capaciteit voor 24 gepensioneerde missionarissen, die na het volbrengen van hun missiewerk in den vreemde op hun oude dag terugkeren naar het klooster. In dit geval naar Huize Vrijland, een verzorgingshuis voor kloosterlingen. Maar omdat ze niet in het verzorgingshuis zelf wilden wonen en de voorkeur gaven aan een “aanleunwoning” verzochten ze in hun geval om een “aanleunklooster”met alle basiskenmerken van een klooster: een eigen kapel en een rondgang rond een binnen tuin. Ook zijn een refter en een ruime keuken aanwezig. Hier geen apart gedeelte “binnen slot” voor de missionarissen en de gastenvleugel is teruggebracht tot een aantal logeerkamers. De missionarissen zijn ondergebracht in kleine confortabele appartementen, waarbij rekening is gehouden met de mogelijkheid om later twee appartementen samen te voegen tot een groter appartement. Dit geeft meer flexibiliteit voor particulier gebruik van het complex in de toekomst. Het gebouw ligt bovenop een heuvel en de appartementen liggen in 3 lagen van 8 appartementen in een halve cirkel met hun entree aan de rondgang om de binnentuin. De onderste laag “ingegraven” in de heuvel. Ze zijn zo gesitueerd dat ze met hun woonkamer en balkon op het zuiden liggen met een prachtig uitzicht op het lager gelegen terrein.

Restauratie, verbouw en nieuwbouw van kerk en klooster van de Augustijnen te Nijmegen.
Dit project bestaat uit twee onderdelen: De restauratie en verbouwing van het monument de Boskapel en de herontwikkeling van de locatie van het voormalige Augustijner klooster. Oorspronkelijk had de Boskapel voor de Augustijnen ook een heel specifiek gebruik: de priesters in opleiding stonden bij altaren in nissen in de gang rond de kerkzaal, daarvan gescheiden door een houten scherm en verrichtten tegelijkertijd alle handelingen van de priester in de kerkzaal om zich te oefenen. Daar de Boskapel in de toekomst, soms tegelijkertijd, gebruikt zou gaan worden door zowel een katholieke als een gereformeerde geloofsgemeenschap moest het monumentale scherm worden gerestaureerd en zorgvuldig geluiddicht worden gemaakt en zowel de kerkzaal als de nevenruimten grondig worden verbouwd. Voor de voormalige kloosterlocatie naast de kerk werd een passende maatschappelijk verantwoorde invulling gevonden: een complex met een dertigtal kleine zorgappartementen met daarnaast een aantal zorgvoorzieningen. Als vormgeving werd gekozen voor een aantal kubusvormige paviljoens van twee bouwlagen, die d.m.v. tussenleden als kralen aan een ketting aaneen geregen zijn. De strakke vormgeving en afwerking ervan komt overeen met die van de oorspronkelijke monumentale platte aanbouw van de Boskapel. Daardoor worden deze platte aanbouw en het nieuwe complex een geheel en vormt de Boskapel de verbijzondering.

Nieuwbouw Philips Management Trainings Centrum te Hilvarenbeek.
Bij het ontwerp moest zorgvuldig ingespeeld worden op de drie belangrijkste aspecten van dit complex: onderwijs, verblijf en vermaak. Immers de cursisten moesten hier soms enkele weken achtereen verblijven, terwijl ze aan een intensief trainingsprogramma onderworpen werden. Wat het onderwijs betreft beschikt het complex over twee auditoria met discussieruimten. Elk auditorium met een capaciteit voor maximaal 60 cursisten. Daarnaast is er een in tweeën deelbare grote zaal voor maximaal 100 personen. Ook hierbij zijn een aantal discussieruimten en wat kleinere zaaltjes gesitueerd. Voor het verblijf beschikt dit centrum over 100 confortabele hotelkamers elk met een eigen badkamer en is een restaurant inclusief ruime keukenfaciliteiten met een maximum capaciteit voor 200 gasten beschikbaar. Voor het vermaak kan de gast terecht in de lounge en het entertainment island. Bovendien kan er getennist worden op 2 buitenbanen en is er een sportcentrum met fitnesszalen en squashbanen. Ook is een zwembad aanwezig met sauna’s en een dompelbad. De belevingswaarde in het complex wordt voor een belangrijk deel bepaald door het contact met de prachtige omgeving. Het stervormige gebouw heeft veel daglichttoetreding en de vorm garandeert veel contact met het omringende landschap.

Placeholder image
Vogelvlucht perspectief van het kloostercomplex gezien vanuit het zuid westen.

Placeholder image
Kapel van het nieuwe Cistercienzer klooster.
Placeholder image
Plattegrond van de begane grond van het nieuwe Cistercienzer klooster.
Placeholder image
Luchtfoto van de nieuwbouw van het St. Jozefhuis, het aanleunklooster voor de Mill Hill Missionarissen.
Placeholder image
Binnentuin van het klooster.


Placeholder image
Kapel van het klooster .


Placeholder image
Vogelvlucht impressie van de gerestaureerde Boskapel met de nieuwbouw op de plek van het v.m. klooster.
Placeholder image
Interieur van de gerestaureerde kerkzaal van de Boskapel.
Placeholder image
Zorgappartementen in de vorm van kubusvormige paviljoens met tussenleden.
Placeholder image
Luchtfoto vanuit het zuid oosten van het complex. Op de voorgrond een van de auditoria en de vleugel met de grote zaal.
Placeholder image
Vooraanzicht onderwijsvleugel en entree in de midden partij. op de achtergrond de keukenvleugel.
Placeholder image
Aanzicht auditorium met daaromheen de discussieruimten.