het team van ARCH I.D. architecten Nijmegen

Placeholder image

Onze intensieve samenwerking met u èn de bouwpartners leidt tot het beste resultaat voor uw bouwproject

Een elkaar inspirerend team bestaande uit een aantal enthousiaste architecten, die van begin tot eind het project begeleiden. Daardoor is de ontwerper tot aan het laatste detail en de uitvoering bij uw project direct betrokken.
De projectarchitect maakt ofwel zelf de bestek- en werktekeningen ofwel hij begeleid intensief de uitwerking ervan door een extern tekenbureau. We hebben een goede samenwerking met een aantal externe tekenbureaus in west en oost Nederland.

Hierdoor zijn we in staat om landelijk te opereren en kunnen we met een klein team een grote slagkracht ontwikkelen, waardoor ook de grotere projecten binnen onze mogelijkheden liggen.
In een zeer vroeg stadium maken we haalbaarheidsstudies van gebouwen en locaties om de mogelijkheden ervan na te gaan en om de ontwikkelpotentie te onderzoeken. In het vervolgtraject of aan de hand van uw programma van eisen en wensen ontwerpen we voor u een passende stedenbouwkundige situatie en/of het door u gewenste gebouw.

Zo komen we in samenspraak met u tot het door u gewenste gebouw: uw woning, bedrijfspand, kantoor of gebouw voor speciale doeleinden. Indien gewenst inclusief het interieur.
Daarna kunnen we voor u de ontwerptekeningen nader uitwerken tot bouwvoorbereidings- of bestektekeningen en voor u de aanvragen verzorgen voor het verkrijgen van de nodige vergunningen.
Ook onderzoeken en controleren we de financiële haalbaarheid van uw plan.

Vanuit deze uitkomsten kunnen we voor u het bouwkundige bestek schrijven en de aanbesteding van het werk voorbereiden en begeleiden. Ter voorbereiding van de uitvoering kunnen we de uitvoerings- of werktekeningen voor u maken en de directie voeren tijdens de uitvoering van de bouw inclusief de esthetische begeleiding.
Tenslotte kunnen we voor u op de bouw het toezicht houden en aan het eind van de bouwperiode de oplevering verzorgen.