verbouwing kantoorgebouwen

verbouw en aanpassing kantoorgebouwen

Verbouw, herontwikkeling en revitalisering van bestaande (kantoor) gebouwen

Bestaande (kantoor)gebouwen kunnen door herontwikkeling gerevitaliseerd worden en zo weer komen tot een nieuwe renderende levensfase. Zij kunnen d.m.v. herindeling en functieverandering een nieuwe ontwikkeling doormaken. Door een pro-actieve aanpak onderzoekt ARCH I.D. Architecten de mogelijkheden tot herontwikkeling van bestaande (kantoor) gebouwen en creëert samen met marktpartijen zo gebouwen die een nieuwe levensfase ingaan. Dit initiatief sluit aan bij de situatie van veel bedrijven en instellingen die vaak niet goed weten hoe incourant onroerend goed opnieuw rendabel te maken.
Veel voorkomende vragen hierbij zijn:
- Wordt het bestaande vastgoed optimaal gebruikt?
- Zo nee, wat kan ik doen om het eigen gebruik te optimaliseren?

- Kan ik mijn gebouw(en) rendabeler maken of kan ik beter verkopen?
- Als ik moet verkopen, hoe kan ik dan een betere prijs krijgen voor mijn in veel gevallen incourante gebouw?
- Wat maakt een incourant gebouw aantrekkelijker voor een marktpartij?
- Hoe kan ik de potentie van het gebouw zichtbaar en te gelde maken?

Het is zinvol om alvorens het verlies te nemen bij verkoop van een incourant gebouw, een nader onderzoek te (laten) uitvoeren naar de mogelijkheden van een hoger rendement c.q. opbrengst. Zo’n nader onderzoek kan via een haalbaarheidsstudie, waarbij middels een quick scan van uw specifieke gebouwsituatie, de potentie van uw gebouw(en) zichtbaar gemaakt wordt.

Een dergelijke haalbaarheidsstudie van ARCH I.D. Architecten omvat de volgende onderdelen:
• Onderzoek naar de vraag “hoe verhoudt het gebouw zich tot zijn omgeving en vice versa”.
• Onderzoek van specifieke mogelijkheden qua invulling en functie binnen het gebouw .
• Onderzoek van diverse specifieke mogelijkheden en onmogelijkheden van het betreffende gebouw. (structuur, indeling, materiaaltoepassing e.d.)
• Het zichtbaar maken van de mogelijkheden binnen de structuur van het gebouw in de vorm van verschillende modellen.
• Overzicht van de voor- en nadelen van de diverse modellen
• Overleg m.b.t. de mogelijkheden met plaatselijke marktpartijen

• Raming van de prijsconsequenties van de diverse mogelijkheden.

Antwoorden op de vragen m.b.t. “wat kost het” en “wat levert het op”.
• Presentatie en overleg a.h.v. globale schets(en) met de opdrachtgever.
• Nadere uitwerking van deze mogelijkheden qua exterieur en interieur
• Presentatie en eindrapportage. Het zichtbaar maken van de mogelijkheden van uw vastgoed resulteert in een efficiënter en rendabeler gebruik en/of hogere verkoopprijs.

Meer weten over de mogelijkheden van uw situatie?
tel. (024) 388 95 95, email ARCH I.D. architecten

Placeholder image
Uitbreiding en verbouwing bij bestaande kantoor BOVA autobussenfabriek.
Placeholder image
Kantoren in de afleverhal / showroom van de nieuwe FUTURA bus in de BOVA autobussenfabriek.
Placeholder image
Gebouw geschikt maken voor geheel nieuw kantoorconcept.
Placeholder image
Vogelvlucht van verbouwd en uitgebreide drukkerij met een kantoorgebouw.