nieuwbouw zorg- en gezondheidscentra

nieuwbouw zorg- en gezondheidscentra

Nieuwbouw van zorgcentra, medische centra, apotheken en tandartspraktijken.

Nieuwbouw dagopvang en 40 (zorg) appartementen aan de van Maasdijkstraat te Utrecht.
Dit complex sluit goed aan bij de omgeving, die voornamelijk wordt gevormd door gebouwen van 3 a 4 bouwlagen met platte daken. Het bestaat in feite uit drie rechte bouwblokken, die middels galerijen aan de achterzijde met elkaar verbonden zijn. Aan de achterzijde en aan de linkerkant van het complex staan rijtjeshuizen bestaande uit twee lagen met een kap. De harde vorm van de rechte bouwmassa wordt hier verzacht door een ervoor gelegen lager portaal waardoor een brug geslagen wordt naar de bebouwing aan de overkant en er een speels element wordt toegevoegd aan de rechte bouwmassa.

De bovenrand van het portaal is tevens de borstwering van de balkons van de bovenste appartementen. De lager gelegen balkons hangen a.h.w. als een glazen bakje in het portaal. De gedeeltelijk uit glas bestaande trap- en liftpartijen zijn duidelijk herkenbaar als verticale elementen.

Nieuwbouw 30 zorgappartementen met voorzieningen te Nijmegen.
Op de plaats van het voormalig klooster achter de Boskapel is een complex zorgappartementen met voorzieningen rondom een binnentuin gerealiseerd. Het complex is opgebouwd uit een aantal witgestucte paviljoens die met donker gekleurde tussenleden als kralen aan een ketting aaneen geregen zijn.

De paviljoens zijn vormgegeven als strakke kubussen waar rechte stukken uitgesneden zijn. Aldus vormen ze met de strakke originele aanbouw van de Boskapel één geheel. Waardoor de afwijkende vorm van de Boskapel zelf de verbijzondering van dit complex vormt.

Nieuwbouw medisch centrum “Onder de Linde” te Nijmegen.
Medisch zorgcentrum "Onder de linde" heeft twee diagonaal tegenover elkaar gelegen entree's die uitkomen op een centrale hal van waaruit alle deelnemende partijen bereikbaar zijn. Deze opzet resulteert in een versprongen plattegrond en in een gebouw met een versprongen kap.

Dit past goed in de omringende historische lintbebouwing , die zo kenmerkend is voor de oorspronkelijke bebouwing langs de St. Agnetenweg.

Nieuwbouw tandheelkundig centrum “Mondzorg 024” te Nijmegen
Tandheelkundig centrum “Mondzorg 024” en Medisch centrum “Onder de linde” zijn ontworpen met de bedoeling een duidelijke onderlinge samenhang tot uitdrukking te brengen. Ze staan haaks op elkaar en kijken met hun kopgevels uit op het gemeenschappelijke parkeerterrein. Bovendien is ook de architectuur, de stijl en het materiaalgebruik op elkaar afgestemd. Zo vormen ze niet alleen qua medische functie, maar ook qua uiterlijk en stedenbouwkundige situering een duidelijke twee-eenheid.

Placeholder image
Bouwmassa met ervoor gelegen portaal op de hoek van de Jacob van Campenstraat en de van Maasdijkstraat.
Placeholder image
Vogelvlucht gezien van de Smirnoffstraat
Placeholder image
Vogelvlucht gezien vanaf de Van Maasdijkstraat
Placeholder image
Vogelvlucht gezien vanaf de Oude Graafseweg met op de achtergrond de Boskapel.
Placeholder image
Hoekappartement van het complex zorgappartementen.

Placeholder image
Zorgappartementen, gesitueerd rond een gemeenschappelijke binnentuin.
Placeholder image
Aanzicht vanaf het gemeenschappelijk parkeerterrein met “Mondzorg 024”.
Placeholder image
"Onder de linde" gezien vanuit de St. Agnetenweg
Placeholder image
Gemeenschappelijke centrale hal met lift en trappenhuis.
Placeholder image
Entree tandheelkundig centrum “Mondzorg 024”.
Placeholder image
Aanzicht vanaf het gemeenschappelijke parkeerterrein met medisch centrum “onder de linde”.
Placeholder image
Interieur receptie en wachtruimte van tandheelkundig centrum “Mondzorg 024”.