herontwikkeling bestaande gebouwen

nieuwbouw woningen

Herontwikkeling van bestaande gebouwen voor overheid, particulieren en projectontwikkelaars.

ARCH I.D. Architecten creëert nieuwe projecten door een pro-actieve aanpak met name m.b.t. herontwikkeling van bestaande gebouwen en locaties.
Door herontwikkeling revitaliseren wij bestaande gebouwen om te komen tot een nieuwe renderende levensfase. Dit geldt ook voor bestaande locaties die d.m.v. herindeling en functieverandering een nieuwe ontwikkeling doormaken. Dit initiatief sluit aan bij de situatie van veel bedrijven en instellingen die vaak niet goed weten hoe incourant onroerend goed opnieuw rendabel te maken. Veel voorkomende vragen hierbij zijn:
- Wordt het bestaande vastgoed optimaal gebruikt?
- Zo nee, wat kan ik doen om het eigen gebruik te optimaliseren?
- Kan ik mijn gebouw(en) rendabeler maken of kan ik beter verkopen?

- Als ik moet verkopen, hoe kan ik dan een betere prijs krijgen voor mijn in veel gevallen incourante gebouw?
- Wat maakt een incourant gebouw aantrekkelijker voor een marktpartij?
- Hoe kan ik de potentie van het gebouw zichtbaar en te gelde maken?

Het is zinvol om alvorens het verlies te nemen bij verkoop van een incourant gebouw, een nader onderzoek te (laten) uitvoeren naar de mogelijkheden van een hoger rendement c.q. opbrengst. Zo’n nader onderzoek kan via een haalbaarheidsstudie, waarbij middels een quick scan van uw specifieke gebouwsituatie, de potentie van uw gebouw(en) zichtbaar gemaakt wordt.

De haalbaarheidsstudie omvat de volgende onderdelen:
• Onderzoek naar de vraag “hoe verhoudt het gebouw zich tot zijn omgeving en vice versa”.
• Onderzoek van specifieke mogelijkheden qua invulling en functie binnen het gebouw .
• Onderzoek van diverse specifieke mogelijkheden en onmogelijkheden van het betreffende gebouw.
• Het zichtbaar maken van de mogelijkheden binnen de structuur van het gebouw in de vorm van verschillende modellen.
• Overzicht van de voor- en nadelen van de diverse modellen
• Overleg m.b.t. de mogelijkheden met plaatselijke marktpartijen
• Raming van de prijsconsequenties van de diverse mogelijkheden.

• Antwoorden in dat verband op de vragen m.b.t. “wat kost het” en “wat levert het op”.
• Presentatie en overleg a.h.v. globale schets(en) met de opdrachtgever.
• Bespreking van de gewenste / te adviseren invullingsmogelijkheden.
• Nadere uitwerking van deze mogelijkheden qua exterieur en interieur
• Presentatie en eindrapportage.
Het zichtbaar maken van de mogelijkheden van uw vastgoed resulteert in een efficiënter en rendabeler gebruik en/of een hogere verkoopprijs.
Meer weten over de mogelijkheden van uw situatie? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend informatief gesprek.
Uiteraard kunnen we u ook van dienst zijn bij het voorbereiden en realiseren van de herontwikkeling van de locaties en/of het gebouw

Placeholder image
Herontwikkeling voormalig klooster achter de Boskapel.

Placeholder image
Hoekappartement in nieuwe complex (zorg)appartementen op de plaats van het v.m. klooster achter de Boskapel.
Placeholder image
Binnentuin in nieuwe complex (zorg)appartementen op de plaats van het v.m. klooster achter de Boskapel.
Placeholder image
Herontwikkeling en uitbreiding van kasteel Mathyi te Breda.
 
Placeholder image
Voorgevel kasteel Mathyi
Placeholder image
Uitbreiding kasteel Mathyi met gebogen vleugel.Placeholder image
Transformatie bestaand schoolgebouw naar 44 zorgappartementen met zorgvoorzieningen en dagbesteding te Hoenderloo.
Placeholder image
Dakoverzicht vanaf de eerste verdieping van de school te Hoenderloo.
Placeholder image
Gevels aan de binnentuin van de school te Hoenderloo.
Placeholder image
Restauratie en herontwikkeling van “de spoorwegloods” te Nijmegen.
 
Placeholder image
Interieur casco van de spoorwegloods met originele monumentale dakspanten.
Placeholder image
Monumentale kopgevel met originele vakwerkconstructie . In het midden de oorspronkelijke ingang.